Kiểu cách xây tường gạch van một chiều inox 201

Khi xây tường cần đảm bảo các nguyên tắc van một chiều inox 201. Bề mặt chiu lực của tường phải thẳng góc với hướng truyền lực van một chiều inox 201

Vật liệu xây phải: ngang bằng van bướm inox 304, thẳng đứng, mặt phẳng, góc vuông. Mác vữa phải dùng theo yêu cầu của từng lọai tường van bướm inox 304

Mạch vữa đứng hàng van cổng inox 316 trên không đựơc trùng với mạch đứng hàng dưới để bảo đảm tính an toàn và ổn đinh cho tường van cổng inox 316

Kiểu cách sắp gạch: Tường chịu lực 220 – 330 – 450 cm. CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỊU  LỰC  CỦA  TƯỜNG

Do yêu cầu sử dụng van chặn inox 201, tường phải đục các lỗ để làm cửa đi, cửa sổ, đặt các loại đường ống , thiết bị .. các hiện tượng này làm giảm khả năng chịu lực của tường nên phải thiết kế thêm các bộ phận như : Lanh tô, giằng tường, trụ liền  tường van chặn inox 201

Trụ liền tường , trụ gạch độc lập van bi inox 304. Trụ liền tường là một bộ phận tăng cường khả năng chịu lực của tường Trụ liền tường cùng với tường chịu tải trực tiếp từ dàn mái hoặc dầm sàn truyền xuống.Chiều rộng và dày thường là bội số của 1/2 gạch, Chiều rộng thường1-1/2 gạch hoặc lớn hơn Giằng tường van bi inox 304

Tác giả: nongtrungdung

Thêm nhận xét